Teknisk fakta​​​​​​​​​​​​​​

Armatursverkningsgrad

Anger hur ljuseffektiv en armatur är, det vill säga det faktiska ljusflödet som man får ut från armaturens ljuskälla

Belysningsstyrka

Måttet på ljusflödet som faller på en yta, mäts i enheten lux (lx). En lux är lika med En lumen per kvadratmeter.

Färgtemperatur

Är en fysikalisk definition för ljusets färg och mäts i kelvin (K) Kelvingraden ger information om ljuskällan avger ett varmt eller kallt ljus.

Färgåtergivning

Är Kvaliteten på de materialfärger under en given belysning, att en ljuskälla ger rätt belysning mot till exempel en tapet. Med dålig färgåtergivning kan den visuella upplevelsen av färgen bli väldigt skev och inte upllevas med den färg man har tänkt sig.

Ra-index

Är det referensvärde man använder för att bedöma vilken färgåtergivning en ljuskälla kan ge, med ett idealiskt värde på 100. Är en ljuskälla mellan 90-100 Ra anses den ha väldigt god färgåtergivning.

Ljusflöde

Ljusflödet är måttet på det totala ljusflödet som en ljuskälla avger, det vill säga summan vad den ger för ljus i alla riktningar. Mäts i enheten Lumen (lm)