Frågor & svar

Vad får man utföra som lekman?

Varför ska godkänd installatör montera elmaterial när krav råder?

På de flesta elprodukter står det i anvisningarna att produkten måste monteras av godkänd installatör för att garanti ska gälla. Finns ingen dokumentation av vem som installerat produkterna kan det bli så olyckligt att man inte får ut något på försäkringen om t.ex. en elbrand uppkommer på grund av installationen.

Hur kontrollerar jag att jordfelsbrytaren fungerar?

På jordfelsbrytaren finns det en testknapp ofta märkt med ett T. Jordfelsbrytaren mår bra av att bli testad med jämna mellanrum, helst en gång i månaden

Strömmen har gått, jag har en gammal central med porslinssäkringar men jag ser ingen som verkar trasig. Hur kan jag gå tillväga för att hitta eventuell trasig säkring?

Om bara en säkring gått så börja med att kolla på ditt gruppschema som ska finnas tillgänglig vid centralen och lokalisera vilken säkring det eventuellt kan vara. Dock så är det i många fall så att det inte finns någon gruppschema, då får man skruva ut en säkring i taget och byta ut varje mot en säkring man vet är hel.
Är hela anläggningen strömlös? Finns jordfelsbrytare så kolla om den är påslagen (“vippan” ska vara uppåt) annars kan en mätarsäkring gått, testa byt ut dem en efter en (det finns bara tre säkringar till energimätaren)

Ljusdesign vad menas med det?

Ljusdesign är en vetenskap där kunskaper,metoder, terminologi och expertis från flera vetenskapsgrenar samverkar för hur belysning bör utformas i den fysiska miljö vi vistas i.

Hur kan ljus påverka hur vi mår?

Den bästa ljuskällan vi har är solen men vad gör man när halva året är mörkt och kallt och solens strålar knappt når oss? Jo vi skapar vårt solljus artificiellt! Idag kan du skapa ljus i alla typer av miljöer som påverkar ditt välmående positivt och med hjälp av rätt programmering och ljuskällor kan få en hög ergonomisk effekt samt få design samtidigt.
Idag pratar man om ljuskvalitet och forskning pågår för fullt där man tar fram resultat som visar att vad vi har för ljus i olika anläggningar påverkar hur vi mår.

Lumen, Ra-index, Kelvingrader, vad sjutton menas med det?

Alla termer som kommer med beskrivningen av en ljuskälla beskriver hur den påverkar den yta ljuskällan ska belysa och är värden som både hjälper och vilseleder en. Man glömmer att den visuella upplevelsen kan se helt annorlunda ut fast värdena som det står på ljuskällan säger ett annat. Våga testa dig fram och fråga om råd om man är osäker, vi på Enligt hjälper dig!
Se kunskapsbanken om fakta om Lumen, Ra-index kelvingrader och mer!

LED som LED? Varför ska tänka till innan man väljer ljuskälla?

Marknaden exploderar av olika ljuskällor som ska vara energisnåla, dimbara och priset är från några kronor till flera hundra. Många har säkert köpt en LED-lampa och tänkt “bara 5 Watt och jäklar vad billig den är!!” monterat den i en armatur som sitter på fasaden och efter 2 veckor har lampan gått sönder. 

Komponenter i lampan kan vara av betydligt sämre kvalitet i de billigare lamporna, ljuskvaliteten är oftast mycket sämre, den kan avge förhållandevis mycket värme vilket påverkar lampans livslängd om den sitter i förhållanden där temperaturen inte är jämn. 

Många saker är viktiga  i valet av en lampa och det är värt att tänka en extra gång och fråga om råd om man är osäker om det är rätt val att ta en budgetmodell eller en med högre prisklass 

LED-lampor Blir varma! Är det sant?

Absolut! LED-lampor avger värme, många belysningsprodukter behöver kylning för att inte ledchip och komponenter ska överhettas. LED avger avsevärt mindre värme än en glödlampa eller halogen, men är mycket känsligare vilket påverkar valet av ljuskälla. “se LED som LED? Varför ska tänka till innan man väljer ljuskälla?

Vi har en begränsad budget men vill få med en bra belysning som passar vår stil, hur går vi tillväga för att hitta rätt produkter?

Du kan många gånger skapa härliga miljöer med belysning utan det ska kosta tusentals kronor, men beroende på ytan som ska ljussättas och vad man har för vision kommer självklart prislappen skiljas åt. Har man hittat produkter som man verkligen känner att det här är rätt för mig/oss men det är över tänkt budget, är ett sätt att planera in belysningen i etapper och prioritera områden som är viktigast. Är det en nyproduktion får man planera in lösningarna innan man påbörjar arbetet och en kalkyl finns på plats så man som kund vet vad summan kommer landa på.